§ 54 støtteperson

§ 54 støtteperson

 

Støtte til forældre til anbragte børn og unge

Jeg arbejder som uvildig støtteperson og kan støtte dig i forhold til anbringelsen af dit barn.

Jeg har særlig viden om børn og forældre med fysiske handicaps, udviklingshæmning og/eller psykiske udfordringer


Jeg er god til både at lytte og hjælpe med at sætte ord på de praktiske og følelsesmæssige problemstillinger du kan støde på, når dit barn er anbragt.


Som støtteperson kan jeg:


Lytte til dig og tale med dig om de tanker og følelser du går med som forældre


Hjælpe dig med at forstå breve og regler fra kommunen og anbringelsesstedet


Hjælpe dig med at forberede og evaluere møder – og jeg kan også gå med til møderne


Støtte dig, så kontakten med dit barn bliver så god som overhovedet mulig

Det rent praktiske

 

Tilbuddet om en støtteperson er gratis for dig. Jeg er lønnet af kommunen, men stadig uvildig og uafhængig af kommunen. Jeg har derfor ingen kontakt til din sagsbehandler, dit barn eller anbringelsesstedet, og jeg rapporterer ikke vores samtaler videre til andre.

 

Vi mødes hos dig, eller der hvor du ønsker at mødes. Det er dig der bestemmer hvad vi skal tale om, og hvor meget du vil fortælle om din situation. Jeg kan have støttepersonsopgaver både i dag- og aftentimerne.

 

Du kan kontakte mig for en uforpligtende samtale (se under fanebladet ”kontakt”).

 

Ønsker du mig som støtteperson ordner jeg det praktiske med din kommune. Du kan også kontakte din sagsbehandler og bede om en støtteperson.